Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (15.11.2018)

Rekisterinpitäjä

Raision Urheilijat ry / Uintijaosto
Upalingontie 36,
21260 Raisio
Puh. 050 555 7964
info@raisu.fi

Rekisteriä hoitava taho
Asiakaspalvelu / Raision Urheilijat ry/ Uintijaosto (0138296-0)
Upalingontie 36,
21260 Raisio
Puh. 050 555 7964
info@raisu.fi

Rekisterin nimi
Raision Urheilijat ry / Uintijaosto asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen ja yhdistyksen verkostoon kuuluvien henkilöiden ja yritysten välisen suhteen hoito, ylläpito, ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen omaan suoramarkkinointiin, ellei henkilö/yritys ole suoramarkkinointia kieltänyt.
Rekisterissä käsiteltäviä asiointi-tietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytysaika riippuu kerätyn tiedon säilytysajan tarpeesta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö
Rekisteri sisältää tietoja yhdistykseen ja sen verkostoon kuuluvista henkilöistä ja yrityksistä. Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot, henkilö-ja yritystietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle muutoin paitsi, että kirjanpidon järjestämiseksi tarpeellisia henkilö- ja yritys-tietoja luovutetaan Raision Urheilijoiden uintijaoston käyttämälle tilitoimistolle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa henkilön/yrityksen ja Raision Urheilijoiden uintijaoston välisen sopimuksen, henkilön/yrityksen ja Raision Urheilijoiden uintijaoston välisen suhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella, mm. viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä/yrityksellä on oikeus muun muassa:

  • tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilö-/yritys-tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet
Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimen asetuksista. Viittaamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteeseen ,yksinkertaisempiin sääntöihin evästeiden käytöstä.