Kilpauinti

RaisU:ssa toimii tasovalmennusjärjestelmä. Samantasoiset uimarit harjoittelevat keskenään. Järjestelmän perustana on uimarilähtöisyys ja uimarit siirtyvät tasolta toiselle oman kehityksensä mukaan. Valmennus on koordinoitua siten, että harjoittelu etenee johdonmukaisesti tasolta toiselle.

Valmennuksessa otamme huomioon uimarin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja luomme harjoitusolosuhteet tämän mukaan. Harjoittelun keskeisiä ydinkohtia ovat monipuolisuus ja tekniikan harjoittaminen. Suosimme suuria ryhmäkokoja, jolloin lapsilla ja nuorilla on paljon harjoituskavereita ja -vastusta. Motivoivan ja kannustavan ilmapiirin aikaansaamiseksi pidämme tärkeänä valmentajien ja ryhmien välistä yhteistyötä, mikä edesauttaa myös uimarien turvallista siirtymistä tasolta toiselle.

Miten mukaan kilparyhmiin

Uintiharrastusta aloitettaessa suosittelemme ensin kilpauintikoulun käyntiä ennen valmennusryhmiin siirtymistä. Tällöin perustekniikkataidot tulevat paremmin opittua, mikä palvelee uintiharrastuksen jatkoa. Kilpauintikoulu on suosittu myös tekniikkakurssina. Kurssien jälkeen osalla uimareista on mahdollista siirtyä kilpauintivalmennukseen, yleensä kuutos-ryhmään.

Muista kilpauintiseuroista siirtyvien kanssa edetään tilannekohtaisesti ja pyrimme toteuttamaan seurasiirron yhteistyössä aiemman seuran ja valmentajien kanssa.


tok

seuran nettisivubanneri

Screen Shot 2015-03-26 at 22.03.35