Yhteistyökumppanuus yritysten kanssa

Hyvä RaisU:laisen uimarin huoltaja. Vaikka uintiharrastuksen voisi ajatella olevan edullista, kertyy valmennusmaksuista, leireistä, kisoista, uima-asuista ja tarvikkeista vuosien mittaan merkittävä summa. Jotta uintiharrastuksen kulut voitaisiin pitää kohtuullisina ja jaosto voisi paremmin tukea uimareita leirimatkojen ja kisamatkojen kuluissa, olisi tärkeää, että kaikki seuran jäsenet voisivat osallistua rekisteröitymällä sponsoriemme tarjoamiin ohjelmiin.

Kumppanuus Mehiläisen kanssa – tukea käytettyjen palveluiden mukaan

Mehiläinen on Raision Urheilijat Ry / Uintijaoston terveyspalvelukumppani. Tämä tarkoittaa sitä, että RaisU:laisille on räätälöity Mehiläisessä monipuolinen terveystarkastus sekä yksi yhteinen yhteyshenkilö ja lääkäri, joka on perehtynyt uimareiden erityisasioihin. Lisäksi Mehiläinen myöntää seuralle rahallista tukea rekisteröityneiden seuran jäsenien palvelukäytön mukaan. Eli kun rekisteröit itsesi ja perheenjäsenesi Mehiläisen asiakkaaksi RaisU:n jäsenenä, jokaisesta lääkärikäynnistä (lukuunottamatta räätälöityä terveystarkastusta tai työterveyshuoltoa) RaisU saa tukea. Mitä enemmän käytät Mehiläisen palveluja, sitä enemmän tukea seura saa. Rekisteröitymällä et itse menetä mitään, vaan kerrytät seuralle varoja.

Lisätietoa kumppanuudesta ja Mehiläisen palveluista RaisU:laisille osoitteessa:
https://www.raisu.fi/wp-content/uploads/2015/06/mehilainen_info.pdf

Rekisteröidy RaisU:laisena Mehiläisen urheilunettiin osoitteessa:
https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php?r=site/seuraInfo&sid=93

Raision Urheilijat ja TOK Seurabonus – lisäbonus seuralle sinulle maksettujen bonuksien mukaan

Raision Urheilijat Ry / Uintijaosto on mukana TOK Seurabonus -ohjelmassa. TOK-bonusjärjestelmällä asiakasomistajaperheet keräävät seuralle rahaa S-ryhmän liikkeisiin ja palveluihin tekemiensä ostojen kautta. TOK maksaa seuralle vuosittain asiakasomistajaperheiden kerryttämän bonuksen perusteella ylimääräisen lisäbonuksen. Eli tämä ei myöskään maksa sinulle mitään, vaan TOK:n maksama tuki urheiluseuralle on ylimääräinen bonus, joka maksetaan vuosittain sinulle maksetun bonuksen lisäksi.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen osoitteessa:
https://www.tokseurabonus.fi/tok_seurabonus_ilmoittaudu

Yhteistyöterveisin
Johtoryhmä
Raision Urheilijat Ry / Uintijaosto

Sponsoriohjelmat yritysten kanssa

Yritykset voivat olla tukemassa RaisUn lasten ja nuoren uintitoimintaa myös erilaisten sponsoripakettien avulla. Sponsoripaketeilla voi tukea joko yksittäistä uimaria ja seuraa tai pelkästään seuraa. Sponsoripaketin sisällöstä riippuen yritys saa näkyvyyttä RaisUn kotisivuilla, uimareiden kisapaidassa, kotikisoissa eri mainosmuodoissa sekä eri julkaisuissa. Lisäksi yrityksen on tarvittaessa mahdollisuus saada uimarin haastattelu / RaisUn artikkeli hyödynnettäväksi omaan markkinointiviestintään.

Katso täältä eri sponsoripakettien sisällöt ja muuta lisätietoa: tästä.

Tule nyt mukaan tukemaan RaisUn toimintaa sponsoripaketin muodossa ja ota pikimmiten yhteyttä: puheenjohtaja@raisu.fi